Про центр

Комунальне підприємство “Рівненський районний центр первинної медико – санітарної допмоги” Рівненської районної ради створений 02 січня 2013 року. 31 травня 2018 року у зв’язку з реорганізацією був перейменований.

Заклад надає первинну медико-санітарну допомогу 93,6 тисячам жителів Рівненського району.

Заклад має широку мережу, що охоплює практично всі населені пункти району. Так 94 населених пункти району обслуговує 75 лікувально-профілактичних установ, з них 20 амбулаторій та 55 ФАПів.

Основною метою установи є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Рівненського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Основні завдання закладу:

– медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

– організація надання первинної медичної допомоги, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги;

– проведення профілактичних щеплень;

– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта;

– консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

– організація спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

– направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

– участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

– участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

– участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань;

– участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Рівненському районі та шляхів їх вирішення;

– надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Рівненського району;

– моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

– зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів);

– залучення додаткових медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів – фізичних осіб – підприємців, підтримка професійного розвитку медичних працівників;

– надання платних послуг з медичного обслуговування населення;

– надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань (комплекс заходів, для полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральна підтримка членів їх сімей).