Відділ кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Рівненського районного центру ПМСД, на який покладаються обов’язки реалізації кадрової політики підприємства.

Відділ проводить аналітичну й оперативну роботи, здійснює виконавчі, розпорядчі, контролюючі та координаційні функції в сфері управління персоналом.

Доосновних функцій, які виконує відділ кадрів відносяться:

  • адміністративна діяльність, яка забезпечує виконання діючого законодавства в галузі праці;
  • організація працевлаштування, яка реалізується через підбір, прийом на роботу, знайомство з робочим місцем, інструктаж щодо умов праці та техніки безпеки на виробництві, перехід з одного робочого місця (посади) на інше, звільнення працівника тощо;
  • формування резервного потенціалу на підприємстві;
  • допомога керівництву в розробці форм та систем заробітної плати, системи преміювання, визначення розміру соціальних пільг;
  • проведення постійного контролю за умовами праці, трудовою дисципліною;
  • розробка положення та проведення атестації персоналу, організація конкурсів на заміщення вакантних посад,
  • організація системної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу,
  • співпраця з профспілками та керівництвом організації в розробці та укладанні колективного договору.