Інформаційно-аналітичний кабінет

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, КабМіну України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я та згідно з положенням про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики закладу охорони здоров’я.

Відділ є головним організаційно-методичним підрозділом, що здійснює організацію роботи та інформатизацію структурних підрозділів.

Відділ надає консультативну та організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам центру. Персонал відділу – лікарі-методисти-статистики, статистики, медичні реєстратори. Володіють усіма статистичними методиками та технологіями в межах своєї компетенції.

Важливими функціями та завданнями підрозділу є:

 • узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати діяльності відділень та підрозділів підприємства;
 • забезпечення та подання форм Державної статистичної звітності у встановлені терміни;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності центру;
 • участь у формуванні плану основних організаційних заходів та здійснення контролю за його виконанням;
 • організація та проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи;
 • здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації;
 • проведення у встановленому порядку контролю за термінами та якістю виконання наказів щодо ведення первинної медичної документації у підрозділах центру;
 • участь у формуванні заходів стосовно виконання національних програм з охорони здоров’я;
 • експертна оцінка якості та ефективності медичної допомоги, статистичний аналіз, аналізування кінцевих показників роботи, цифрових та текстових звітів структурних підрозділів;
 • проведення планування, контролю та звітності з питань впровадження в практику нових методик та технологій;
 • підготовка матеріалів для прийняття управлінських рішень (проектів, наказів, розпоряджень, інформаційних листів, планів роботи);
 • участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, нарад;
 • доведення до відома співробітників інструктивних і методичних матеріалів (листи, накази, законодавчо-нормативні акти, методичні рекомендації) після їх надходження.
 • Створена база даних медичної інформації з пріоритетних питань та питань, які розглядаються на медичних та оперативних нарадах.